เกริ่นนำ

"...การอ่านนิทานธรรมะ ได้รับ
ความสนุกสนานบันเทิงไปในตัว
ทำให้การเรียนธรรมะ เป็นสิ่งที่
ไม่น่าเบื่อ และถ้าอ่านอย่างถูกวิธี
ย่อมเสียเวลาน้อย แต่กลับเข้าใจ
ได้อย่างลึกซึ้ง..."

บางตอน จากคำปรารภ ใน
หนังสือ นิทานเซ็น เล่าโดย
ท่านพุทธทาสภิกขุ

 

นิทานเซ็น

น้ำชาล้นถ้วย
ทุกวันนี้ ศีลธรรมกลายเป็นสิ่ง
ที่ล้น หรือไม่ต้องการของ
สังคม ไปเสียแล้วหรือ? 

ช่างไม่เมตตาเสียเลย
ขอจงอย่าโกรธ เมื่อคนอื่น
คิดไม่ เหมือนท่านเลย

เพชร ที่หาพบได้จาก
โคลนในถิ่นสลัม
ขอให้ทำตัวเป็นเพชรในโคลน
กันโดยเร็วเถิด

พระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
การเป็นนั่นเป็นนี่ กับ การไม่
ยึดมั่นว่าเป็นอะไรเลย ท่าน
จะเลือก อย่างไหน?

อย่างนั้นหรือ
ใครที่มีอารมณ์หวั่นไหวง่าย
เมื่อมีคนนินทา หรือ พูดถึง
ท่าน ต้องอ่านเรื่องนี้

ใกล้พระพุทธเจ้า เข้าไปแล้ว
เนื้อหาของธรรมะ ไม่แบ่ง
แยกว่าเป็นพุทธ คริสต์
อิสลาม ฯลฯ 

ความเชื่อฟัง
ระวัง จะกลายเป็นผู้มีความรู้
ท่วมหัว เอาตัวไม่รอด !

ยิ่งให้เร็ว นั่นแหละจะยิ่งช้า
การทำอะไร ด้วยความว่าง
จากการยึดมั่น ถือมั่นว่า ตัวกู
ของกูกลับช่วยให้งานสำเร็จ
ลุล่วงได้ดีกว่า

 ถ้าจะรักก็จงรักอย่างเปิดเผย
ท่านกล้าหาญ พอที่จะเปิด
เผยความจริง ทุกอย่าง
เกี่ยวกับตัวท่าน หรือไม่?

เซ็นเนื้อ เซ็นกระดูก
ท่านเข้าใจธรรมะที่แท้
หรือยัง? หรือ รู้เพียง
ชั้นหนังเนื้อ ไม่เข้าถึง
ชั้นกระดูก แต่อย่างใด !   

 

นิทานเรื่องสั้น

พ่อ-ลูก

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อดีใจ...

สัตว์ ๔ เท้า

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเงยหน้า...

แม่-ลูก

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อวิ่งหนี...

สัตว์ ๒ เท้า

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าแหกคุก...

ศิษย์-อาจารย์

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...สุดวิสัยที่ใครจะตอบได้...
มดร้องเพลง

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเผลอพูด...

คนกับสุนัข

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่าเพ่อท้อใจ...

เจ้าของเรือ

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าเป็นเจ้าของ...
เทวดากับหนอน

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าลืมตา...
หลวงพ่อกับเณรจ้อย

นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า ...อย่ากล้าแจกความสุข...